Junior forskare får stipendium

Jenny Rangmar, psykolog och forskare vid Göteborgs universitet, får 50 000 kronor för att fortsätta forska kring hur medfödda alkoholskador hos barn kan minskas. Det är första gången Systembolaget delar ut stipendium till en nyligen disputerad forskare.

Stipendier till juniora forskare är ett nytt initiativ från Systembolaget för att stimulera fler yngre att forska inom alkoholområdet.

Juryns motivering: Jenny Rangmar tilldelas stipendiet för fortsatt och fördjupad forskning om medfödda skador till följd av moderns alkoholkonsumtion under graviditeten, vilket är ett samhällsangeläget område i förebyggandet av alkoholskador.

Den planerade forskningen har det övergripande syftet att minska antalet barn födda med alkoholskador genom olika ansatser. Som ett led i att förhindra den stigmatisering som drabbar kvinnor både under och efter graviditeten planeras en interventionsstudie riktad till personal inom svensk mödra- och barnhälsovård.

För att underlätta identifieringen av alkoholskador kommer ett screeningsinstrument, som mäter prenatal alkoholexponering att valideras. Ett nära samarbete har etablerats med världsledande forskare inom dessa områden i USA.

Juryn leddes av Claudia Fahlke, professor vid Göteborgs universitet. Stipendiet delades ut på Systembolagets årliga alkoholforskningskonferens som hölls den 11 - 12 maj 2017.

Jenny Rangmar disputerade 2016 vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Systembolagets stipendium till juniora forskare delas ut till en nyligen disputerad forskare i syfte att stimulera intresset för alkoholforskning. Läs mer om stipendiet här.