Systembolagets alkoholforskningskonferenser 2011-2015

Varje år samlar Systembolaget forskare och andra som arbetar med alkoholfrågor till en två dagar lång konferens. Konferensen är en uppskattad mötesplats för dialog och kunskapsspridning.

2015 års konferens: Alkoholpolitiken i Norden mer liberal än för 20 år sedan

Den 7-8 maj hölls den årliga alkoholforskningskonferensen på Systembolagets lärcenter på Skarpö utanför Stockholm. Ledande svenska och internationella forskare, representanter för intresseorganisationer och myndigheter och andra intresserade var på plats. Nästan 80 deltagare innebar nytt deltagarrekord.

Magdalena Gerger, Systembolagets VD, inledde konferensen med att påpeka att det är angeläget att ta fram och sprida information om hur alkoholkonsumtion påverkar både individen och samhället – och då behövs forskning.

En av talarna var Thomas Karlsson, ställföreträdande chef vid enheten för alkohol och droger vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Han har disputerat på en avhandling med titeln "Nordic Alcohol Policy in Europe. The Adaptation of Finland’s, Sweden’s and Norway’s Alcohol Policies to a New Policy Framework, 1994–2013".

Den huvudsakliga slutsatsen är att Europas länder har närmat sig varandra ifråga om alkoholpolitik under de senaste 20 åren. Han beskrev hur Finland för att minska införseln från Estland sänkte alkoholskatten, vilket resulterade i en ökad alkoholkonsumtion med ökade skadeverkningar som följd.

– Finland har höjt alkoholskatten i fyra omgångar sedan 2008, något jag ser som ett bra exempel på att beskattning fortfarande är en effektiv alkoholpolitisk åtgärd, sa Thomas Karlsson.

Intervju med författaren Maggan Hägglund

Maggan Hägglund, frilansjournalist och tidigare chefredaktör för tidningen Tara, berättar om hur hon sakta gled över från att vara en njutningsdrickare till att få problem. Här finns även en kort intervju i text med Maggan Hägglund.

Intervju med forskaren Johanna Gripenberg

Johanna Gripenberg, medicine doktor och chef på STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem), berättar om en aktuell promillestudie på fotbollsarenor i Stockholm och diskuterar vad som kan behöva göras. 

Intervju med forskaren Sara Lövenhag

Sara Lövenhag, psykolog och doktorand vid Centrum för klinisk forskning i Västerås som har fått Bertil Göranssons resestipendium, berättar om barn och ungdomar med missbruksproblem.

Tidigare års konferenser

Rapport från 2014 års konferens (pdf)
Rapport från 2013 års konferens (pdf)
Rapport från 2012 års konferens (pdf)
Rapport från 2011 års konferens (pdf) 
2011 års konferens i korthet (video)