Sälja med ansvar

Vårt samhällsuppdrag innebär att sälja med ansvar: Vi kontrollerar åldern på unga kunder och arbetar mot langning. Och vi ska ge bra service utan att uppmuntra till köp. Här får du veta mer om hur Systembolaget fungerar. 

Vi ska aldrig sälja mer än kunden har tänkt sig att köpa när de kommer till oss. Det är en av grundtankarna med Systembolaget och en del i det vi kallar ansvarsfull försäljning. Men vad innebär det? Här är några exempel på hur det märks i praktiken:

 • Vi lockar inte in kunder i butiken genom att skylta med drycker.
 • Vi gör aldrig reklam för dryckerna.
 • Vi har aldrig erbjudanden som ”ta tre, betala för två”.
 • Vi har inga bonuspoäng och ingen kundklubb.
 • När du är i butik ska du få hjälp av personalen. Frågar du vilka drycker du ska välja, kan du få veta mer om dryckerna och få en rekommendation. Däremot ska vi inte säga ”ta båda”.
 • Om du frågar efter ett vin till varmrätten för en bjudning ska du få hjälp med det. Vi kommer däremot inte föreslå att du ska servera ett mousserande vin till aperitif eller ett dessertvin till efterrätten. Om du själv frågar efter det, ska du däremot få hjälp.
 • Alkoholfritt är det enda vi får föreslå utan att du själv frågar efter det.

Därför är det 20 år på Systembolaget

Riksdagen har bestämt att man blir myndig vid 18 års ålder. Då får man köpa alkohol på restaurang. På Systembolaget gäller 20 år. Detta har två skäl:

 • Langningen av alkohol skulle sannolikt krypa ned i åldern med en lägre åldersgräns. Äldre pojk- och flickvänner, kompisar och syskon är en vanlig väg för tonåringar att få tag på alkohol.
 • På restauranger finns personal som enligt alkohollagen har ansvar för att inte servera personer som är för berusade. Samma kontroll finns inte för alkohol som köps på Systembolaget.

Alkohollagen och Systembolaget

En av våra viktigaste uppgifter är att följa de så kallade försäljningsreglerna. De är tre till antalet och finns i alkohollagen:

 • Den som inte har fyllt 20 år får inte handla på Systembolaget
 • Den som är märkbart påverkad får inte handla på Systembolaget
 • Systembolaget får inte sälja till någon vid misstanke om langning.

Eftersom det är svårt att se vilken ålder någon har, ber vi om legitimation om en kund bedöms kunna vara under 25 år. Ett oberoende företag gör regelbundna provköp i våra butiker för att kontrollera att vi frågar efter legitimation som vi ska.

Det är inte helt enkelt att se hur gammal någon är. Prova här!

Vår kompass i vardagen

När vi fattar beslut finns det tre frågor som vägleder oss till rätt beslut. Vilket inte betyder att det blir enkelt, eftersom verkligheten ofta är rätt så komplicerad.

 1. Hur påverkar det alkoholkonsumtionen? Den överlägset viktigaste frågan som vi alltid börjar med.
 2. Hur påverkar det våra kunder? Våra kunder bryr sig om vårt sortiment och vår service, men vill också att vi tar vårt ansvar. Det är mellan första och andra frågan som de svåra avvägningarna måste göras. Om en åtgärd gör kunderna nöjdare, utan att öka konsumtionen, ska den såklart genomföras. Men om en åtgärd ökar alkoholkonsumtionen måste vi fråga oss: Är det nödvändigt för att kunderna ska vara nöjda? Och är det inte absolut nödvändigt låter vi bli.
 3. Är vi tvungna att göra det? Ibland finns lagar eller EU-krav som styr vad vi måste göra.

Här följer tre exempel på hur det har fungerat i praktiken.

Kyldiskar

Det finns kunder som efterfrågar kyldiskar, speciellt under sommarhalvåret. Men det skulle öka alkoholkonsumtionen, det vet vi. Och det skulle uppmuntra till omedelbar konsumtion, vilket går stick i stäv med allt vi står för. Majoriteten av kunderna är nöjda även utan kyldiskar i butikerna och det finns ingen lag som tvingar oss att ha det. Därför har vi inga kyldiskar.

Alkoläsk 

Alkoläsk riktar sig till stor del till ungdomar och ökar med all säkerhet deras alkoholkonsumtion. När den kom bedömde vi inte att den var nödvändig att ta in för kundernas skull. Tvärtom blev många föräldrar upprörda när vi började sälja alkoläsk. Men vi var tvungna. Statliga myndigheten Alkoholsortimentsnämnden ansåg att vi skulle göra oss skyldiga till diskriminering om vi vägrade att ta in alkoläsken.

Självbetjäningsbutiker

Innan vi införde självbetjäningsbutiker visste vi att det troligen skulle öka konsumtionen. Men vi bedömde att den då nya typen av butik var nödvändiga för att våra kunder skulle vara nöjda på sikt. Vi kan se att det är en av åtgärderna som har haft störst positiv påverkan kundernas nöjdhet.

Vi finansierar alkoholforskning

Alkoholforskningen är grunden för att förstå hur alkohol påverkar människan och samhället. Därför finansierar vi fristående forskning. Särskild vikt läggs vid förebyggande forskningsprojekt. Här kan du läsa mer om Systembolagets arbete för alkoholforskningen.  

Lika behandling av alla varumärken och leverantörer

Systembolaget ska vara märkesneutralt. Det betyder att vi varken får diskriminera eller favorisera någon leverantör, producent eller varumärke. Enkelt uttryckt ska alla behandlas lika och efter samma regler när det gäller bland annat prissättning, inköp och hur varor exponeras i butik. 

Läs mer om hur vi arbetar med inköp här.