Avsändare – Till startsidan
StartVinÅrgång & lagringÅrgångstabellFrankrike

Bourgogne vitt vin

Kunskap & Inspiration

Bourgogne vitt vin

Bourgogne kan drabbas av hagel eller kraftig kyla under våren, vilket i sin tur kan påverka blomningen och i slutändan även volymerna på skörden.

Direkt till årgångarna

2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990

 

Årgång: 2021

Betyg: 4

Chardonnay och aligoté drabbades hårt av frosten i början av april. Vissa appellationer förlorade uppemot 80 procent av den tilltänkta skörden redan där och då. Sommaren var relativt sval och fuktigt med olika sorters mögelangrepp. Druvsortering blev extra viktigt. Fruktsyran i vinerna lär vara hög men fruktkoncentrationen och alkoholhalten något lägre än de senaste varma årgångarna, det vill säga mer klassisk stil. Kvaliteten på druvorna var dock bra, trots låg volym.


Årgång: 2020
Betyg: 4

Skörden kom i gång rekordtidigt i Bourgogne. Blomningen var på vissa ställen tre till fyra veckor tidigare än normalt. Chardonnaydruvorna hade bra kvalitet, men det krävdes en del sortering då mognaden var ojämn i vissa vingårdar. De flesta hade skördat innan augusti månad var slut, och de som väntade in i det sista fick ett svalkande regn som gjorde att druvorna fick vara kvar på rankorna ytterligare en tid.


Årgång: 2019
Betyg: 4

Årgången kännetecknades av mycket höga temperaturer i framför allt i juli och augusti. Skördevolymen blev låg i Bourgogne på grund av att många druvor torkade ut, men de som skördades var små och hade hög koncentration av socker och smakämnen. Det som överraskade många producenter var att fruktsyran var intakt och frisk, vilket indikerar balanserade och koncentrerade viner när de kommer ut på marknaden. Vissa distrikt, främst Mâconnais, drabbades av vårfrost, som också reducerade skördevolymerna.


Årgång: 2018
Betyg: 4

Trots den blöta starten på året var förutsättningarna 2018 goda med varmt och torrt väder från Chablis till connais. 2018 var dessutom ett år  hela regionen, förutom Nuits-Saint-Georgesslapp hagelstormar. Skörden blev stor och frisk. De vita vinerna har fruktkoncentration och relativt hög alkoholnivå med frisk syra. Många rapporter har påpekat att årgången är ojämn för vita viner. Mycket beror på när producenterna skördade, för att kunna bibehålla frisk fruktsyra utan att sockernivåerna stack iväg.


Årgång: 2017
Betyg: 4

Den varma våren satte igång blomningen tidigt vilket gjorde att hela växtsäsongen var tidig. Redan i slutet av augusti började de första druvorna plockas och hela skörden var klar i mitten av september – drygt två veckor tidigare än normalt. Trots en del regnskurar och värmeböljor under sommaren löpte växtperioden på utan problem med svampangrepp. Druvorna var av hög kvalitet vid skörd med tydliga fruktaromer och balanserad syra. Volymerna var på normal eller till och med över normal nivå. Chablis klarade sig däremot sämre på grund av problem med frost. Stark fyra.


Årgång: 2016
Betyg: 4

Volymen är starkt begränsad på grund av den frost som slog till natten mellan 26 och 27 mars. Druvknopparna var isbelagda när solens strålar träffade vinrankorna och brände sönder de blivande druvorna. Côte de Beaune drabbades hårt och exempelvis grand cru-vingården Montrachet förlorade 90 procent av sina druvor. Druvkvaliteten blev dock bra, med viner som har markerad och hög syra, med normal alkoholhalt och tydliga, fräscha fruktaromer.


Årgång: 2015
Betyg: 4

Både koncentration och elegans är kännetecken för de vita vinerna. Den milda, men blöta vintern fyllde vattenreserven som behövdes när hettan stannade kvar under sommaren. Vid skördetid var det fina, mogna druvor som togs omhand. Några kanske väntade lite för länge med att skörda, men överlag en mycket fin årgång. I Chablis är det glada miner och stor förväntan, trots problem med oidium (svampangrepp) och hagelstormar.


Årgång: 2014
Betyg: 5

Trots alla besvär med kallt och blött väder samt hagelstormar, som drabbade speciellt Meursault väldigt hårt, blev årgången bra – speciellt tack vare vädret vid skördetid. Balanserade viner av god kvalitet, från Chablis i norr till Mâconnais i söder.


Årgång: 2013
Betyg: 3

Den kalla vintern fortsatte med kyla långt in på vårkanten. Det var kallt och blött ända fram till juli då värmen kom. Dock mosades förhoppningar med de kraftiga hagelstormarna i augusti, som var orsak till att en stor del av skörden gick förlorad. En ojämn kvalitet – från hyfsad till god.


Årgång: 2012
Betyg: 4

Trots mycket ojämn väderlek som utmanade odlarna samt liten skörd är många överraskade av kvaliteten. Våren och försommaren var kall och blöt och svampangreppen började rota sig. Dessutom hagelstormar, speciellt i Puligny i Côte de Beaune. Trots allt bättre än föregående år.


Årgång: 2011
Betyg: 3

En ojämn säsong som inte gav druvorna rätt förutsättning till full mognad. Många var därför tvungna att chaptalisera (metoden där man tillsätter socker till musten). Ett ojämnt resultat och svåröverblickbar årgång. Chablis lyckades ganska bra.


Årgång: 2010
Betyg: 4

Det krävdes en noggrann selektering för att sortera bort rötangripna chardonnaydruvor. Druvorna mognade tidigt på grund av värmen i september. En liten skörd, men trots allt fruktiga och balanserade viner med en bra fruktsyra. Mersault lyckades mycket bra. Chablis fick mycket lovord, med koncentration och klassisk mineralitet – det finns goda förutsättningar för långlivade och lagringsdugliga viner för detta år. Betyget för Chablis är en femma.

Till toppen av sidan


Årgång: 2009
Betyg: 4

Varmt väder gjorde att druvorna skördades med hög frukt- och sockerkoncentration. Måhända att syran inte finns där för långlivade viner, men kvaliteten är ändå hög.


Årgång: 2008
Betyg: 3

Den långa och kalla vintern följdes av en utdragen vår. Värmen uteblev även under maj och juni, vilket minskade förväntningarna. I stället kom mer regn. Juli var mer lovande, men hagel orsakade skador på vinrankorna. Sensommaren och hösten bjöd på omväxlande väder och kvaliteten på vinerna blev varierande.


Årgång: 2007
Betyg: 3

De odlare som hade modet att vänta med skörden lyckades bäst. Producenterna i Côtes de Beaune är mycket förväntansfulla. I Chablis blev det varierat resultat. Området var hårt drabbat av hagelstormar och fruktsyran i vinerna är inte så hög, vilket gav mer avrundade Chablis-viner än normalt.


Årgång: 2006
Betyg: 3

Den kalla torra vintern följdes av en kylig vår. Först i juni kom  värmen. Juli var väldigt varm och torr vilket ledde till vattenbrist. Augusti var kall och blöt och september och oktober var regniga. Trots allt så verkar de vita vinerna vara av ganska bra kvalitet, speciellt i Chablis, som hade gynnsamma förhållanden detta år.


Årgång: 2005
Betyg: 4

Mycket goda förutsättningar för årgången, med varma, torra soliga sommardagar och svala nätter. Augustiregn förhindrade allvarlig torka.


Årgång: 2004
Betyg: 3

De goda förutsättningarna under våren och försommaren, fick ett avbräck genom svampangrepp i många vingårdar i slutet av sommaren. Augustisolen som önskades för mognaden uteblev och regnet gjorde att druvorna svällde. Septembervädret var däremot perfekt. Det var efterlängtat, eftersom fruktsyran och sockernivån balanserades och hindrade en katastrofskörd.


Årgång: 2003
Betyg: 2

Skörden var avslutad redan i slutet av augusti, på grund av den extrema värmen under hela växtsäsongen. Värmen gav inte fruktsyran någon chans att utvecklas och vinerna lämpar sig inte för lagring. I Chablis väldigt oklassiskt fruktdrivna viner som bör drickas unga.


Årgång: 2002
Betyg: 

Till skillnad från många andra områden i Frankrike gjorde Bourgogne bra ifrån sig. På det hela taget var detta en lyckad årgång för de vita vinerna. Skörden blev något större än genomsnittet. För Chablis var detta en mycket god årgång.


Årgång: 2001
Betyg: 3

Generellt var vädret regnigt, kallt och molnigt. Blomningen var sen och utdragen, vilket ledde till att druvorna mognade ojämnt. Norra Côte de Beaune drabbades av hagel i början av augusti och regn störde skördearbetet i september. Chablis klarade sig förvånansvärt bra.


Årgång: 2000
Betyg: 4

I Côte de Beaune och Mâcon började arbetet med skörden relativt tidigt, den 6 respektive 10 september. Vinerna kännetecknas av god fruktighet och ungefär samma syranivåer som 1999 års viner. Chablis lyckades riktigt bra detta år.


Årgång: 1999
Betyg: 4

En årgång där vädret gav odlarna rejält mogna druvor. Syranivån hos vinerna var generellt något lägre än normalt. I Chablis kunde skörden slutföras under goda omständigheter och balansen mellan socker och syra i druvorna var bra.

Till toppen av sidan


Årgång: 1998
Betyg: 2

En ganska svår årgång där allt hängde på hur väl odlarna gallrade sin skörd. September bjöd omväxlande på regn och solsken och svampangrepp ställde till med problem. Överlag är de vita vinerna relativt fylliga med avrundad syra. Hagel i Chablis reducerade skördemängden.


Årgång: 1997
Betyg: 4

En bra årgång som gav välbalanserade vita viner. Juni och juli bjöd på något ostadigt väder, medan augusti var het och stormig. Regn i början av september ledde till viss röta, som dock inte orsakade några större problem.


Årgång: 1996
Betyg: 5

Genomgående mycket hög kvalitet i hela Bourgogne. Något av en exceptionell årgång för Chablis. Varmt väder i juni ledde till en snabb och jämn blomning. Halva augusti och september kännetecknades av soligt och torrt väder, vilket ledde till rejält mogna druvor med bra fruktsyra.


Årgång: 1995
Betyg: 5

En mycket god årgång för vita bourgogneviner. Under våren var vädret något ostadigt men sommaren blev het och torr. Efter lite regn i mitten av september kunde odlarna skörda utmärkta druvor i slutet av september. Storleken på skörden var dock liten.


Årgång: 1994
Betyg: 3

En ganska svår och regnig årgång vilket gav lättare viner. Storleksmässigt var det en rekordskörd. Kvalitativt sett verkar de bästa vinerna komma från Chablis, då det torra och soliga vädret i slutet av september och början av oktober gav rejält mogna druvor.


Årgång: 1993
Betyg: 3

Kännetecknande för denna årgång är de vita vinernas tydliga fruktsyra. Augusti var varm och torr. Hagel drabbade Meursault och Puligny och i slutet av september regnade det kraftigt, som ledde till vissa problem med röta i Chablis.


Årgång: 1992
Betyg: 4

En bra årgång som gav en normalstor skörd av fruktiga, avrundade viner. En solig sommar avbröts av lite regn i slutet av augusti, varefter det goda vädret fortsatte i september. Hög och jämn kvalitet i hela regionen.


Årgång: 1991
Betyg: 3

En relativt svår årgång. Frost i april tillsammans med hagel i juni och augusti påverkade kvantitet och kvalitet. Sval väderlek tillsammans med regn under skördemånaden september ledde till ytterligare problem med vinernas koncentration. Svag trea.


Årgång: 1990
Betyg: 4

En torr vår följdes av en kall juni som medförde att blomningen blev ojämn och utdragen. Den varma sommaren ledde ändå till att väl mogna och friska druvor kunde skördas i både Chablis och Côte de Beaune. Hög och jämn kvalitet.

Till toppen av sidan

Dela via