Avsändare – Till startsidan
StartVinÅrgång & lagringÅrgångstabell

Italien

Kunskap & Inspiration

Klimatet varierar, vingårdarna i närheten till Tyrrenska havet har varmare klimat. Längre inåt land gör den höga höjden att medeltemperaturen är lägre och växtsäsongen för druvorna längre.

Direkt till årgångarna

2021  2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011
2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002
2001   2000   1999   1998   1997   1998   1997   1996   1995
1994   1993   1992   1991   1990

 

Årgång: 2021

Betyg: 4

Vinregionen led inte bara av vårfrost utan även av torka under senvåren och större delen av sommaren. Det gjorde att skördevolymerna blev mindre än normalt. Druvkvaliteten var dock god och det förväntas resultera i koncentrerade viner med balanserade fruktsyror och tanniner.


Årgång: 2020
Betyg: 4

Mild vår och varm sommar gjorde att druvorna hade lätt att nå full mognad. Vinerna lär blir mörka i färgen och med tydligt fruktig karaktär, dock med frisk fruktsyra. Nätterna i augusti och september var svala vilket skapade bra förutsättningar för balanserade druvor.


Årgång: 2019
Betyg: 4

Ännu ett varmt år där vinrankorna och druvorna riskerade torka eller avstanna i växtlighet på grund av vattenstress. Regnet i slutet av juli kom därför som en välsignelse och gjorde att druvorna kunde mogna och även skördas utan större problem. Vissa rapporter tyder på en bra till mycket bra årgång för sangiovese.


Årgång: 2018
Betyg: 4

2018 bjöd, precis som i Piemonte, på stora utmaningar. Det var kallt och regnigt i februari–mars. Det var även blött under stora delar av försommaren och svampangrepp var inte helt ovanligt. En bättre och framför allt större skörd än den 2017.


Årgång: 2017
Betyg: 3

Som i många andra delar av Europa drabbades Toscana av frost på våren och värmebölja på sommaren. Skörden blev liten (cirka 30 procent lägre volym än 2016) och druvorna visade upp tecken på övermognad. Resultatet är antagligen koncentrerade viner, med relativt hög alkoholhalt och med aningen lägre fruktsyra än normalt.


Årgång: 2016
Betyg: 4

En bra årgång men med mindre volym än normalt. Mörk färg på vinerna, bra balans och lite lägre alkohol än normalt. Vintern var torr, följt av en blöt vår. Sommaren var torr och skapade en viss stress för vinrankorna. Ett kraftfullt regn i augusti gjorde gott för slutspurten och skörden resulterade i friska druvor.


Årgång: 2015
Betyg: 5

Vinmakarna är gladare än sina vänner i Piemonte. Precis som där var det varmt och torrt i Toscana och det gav få och små druvor med hög koncentration. Ett lovande år för sangiovese.


Årgång: 2014
Betyg: 3

Merlot och speciellt vita druvor hade det lite knepigt under 2014. Vintern var blöt med en mild vår som gjorde att blomningen satte igång tidigt. Skörden var generellt 20 procent lägre än normalt. Producenter som arbetade med gallring, trimning och druvselektering lyckades bäst. Sangiovese, cabernet sauvignon och petit verdot visar bäst resultat.


Årgång: 2013
Betyg: 4

Säsongstarten var inte bra – kall och blöt. Fortsättningen var dock bättre och sent mognande druvor trivdes bäst, och det ser ut att bli ett bra år för sangiovese. Speciellt hos de producenter som gjorde noggrann druvselektering.


Årgång: 2012
Betyg: 3

En rätt kall vinter följdes av en mycket varm sommar. En ojämn blomsättning. Värmeböljan i augusti chockade vinrankorna. Trots allt ser kvaliteten lovande ut, speciellt i Chianti och Montalcino.

Till toppen av sidan


Årgång: 2011
Betyg: 4

En varm och torr vår följdes av en tillika torr och mild sommar. Hettan kom i augusti med värmetoppar på runt 40 grader. Ett välbehövligt regn kom sedan i början av september, men vädret var behagligt varmt med friska upptorkande vindar, som hade en positiv inverkan på druvmognaden. Ett lovande år för Toscana.


Årgång: 2010
Betyg: 3

Omsorgsfullt vingårdsarbete och noggrann selektering av druvorna på grund av rötangrepp och mjöldagg kännetecknar det blöta året. Resultatet är liknande grannen Piemontes viner, mer harmonisk elegans än kraft. De som visade tålamod och noggrannhet belönades med utomordentliga viner. Generellt något bättre förutsättningar (och betyg) för viner från Montalcino.


Årgång: 2009
Betyg: 3

Liksom Piemonte drabbades Toscana av en het period under sommaren. Oron var därför stor. Montalcino och Bolgheri verkar ha fått in fina druvor av hög kvalitet liksom svalare områden som Chianti Classico. Överlag ser sangiovese bättre ut än förväntat. Kvaliteten är dock blandad, men man är generellt bättre rustad än förr tack vare förbättrad vitikultur och modernare vinmakning och kan i många fall möta olika problem på bättre sätt.


Årgång: 2008
Betyg: 3

Toscana drabbades av sommartorkan. Kvaliteten på de senmognande cabernet- och sangiovesedruvorna var bra, men merlot som mognar tidigare led av värmen. Speciellt yngre stockar påverkades. Montalcino drabbades dessutom av en kraftig hagelstorm i augusti, vilket reducerade skörden med upp till 45–50 procent i vissa fall. Trots alla problem blev resultatet ändå hyfsat.


Årgång: 2007
Betyg: 4

Det var en mycket mild och torr vinter, precis som i Piemonte. Juli och augusti var mycket varma. Augustiregnet var efterlängtat för att undvika torka och stress och ge en chans till återhämtning. September var fin och varma och soliga oktober erbjöd perfekta förhållanden. Det gäller speciellt för de sent mognande druvsorterna sangiovese och brunello, som verkar ge långlivade viner med bra struktur.


Årgång: 2006
Betyg: 4

Den kalla våren följdes av kraftig sommarvärme i juni och juli. Växtligheten frodades och det krävdes kraftig beskärning i augusti för att reducera skörden. Kvaliteten var generellt hög och jämn och ser ut att ge lite mer traditionellt eleganta och lagringsdugliga viner.


Årgång: 2005
Betyg: 2

En tuff årgång, precis som i Piemonte. Vår och sommartorka, kombinerat med kyla och blöta under sensommaren och hösten vid skördetid, samt hagelstormar och sjukdomar är klara signaler – långt ifrån ett toppår för Toscana, även för de mest kända egendomarna.


Årgång: 2004
Betyg: 4

Som i Piemonte dröjde vinterkylan kvar och den regniga våren försenade knoppningen och blomsättningen. Den varma sommaren och ovanligt varma oktober gav en optimal mognad. Koncentration, komplexitet och stor lagringspotential är begrepp som florerar bland vinmakarna som liknar årgången vid 1997.


Årgång: 2003
Betyg: 3

Som i resten av Europa var det mycket varmt. Tidigaste skörden sedan 1945 och en av de minsta någonsin. Torka hotade hela skörden, men septemberregn kom som en räddning och jämnade ut oddsen med en jämn mognad och balansering av fruktsyran, i förhållande till den mycket höga sockernivån. Förhållandena var något bättre i Toscana än i Piemonte detta år.


Årgång: 2002
Betyg: 2

Liksom 1992 var detta ett mycket problematiskt år. En sen, kall och regnig vår följdes av rekordmycket regn i maj. Juni var het, men temperaturerna och regnmängderna i juli–oktober var lägre respektive större än på många år. Många druvor skördades mellan regnen innan de hunnit mogna helt.

Till toppen av sidan


Årgång: 2001
Betyg: 4

En mycket god årgång. Frost i mitten av april minskade den potentiella skörden men bidrog till att druvkvaliteten blev hög. Sommaren var het och mycket torr, men rankorna utsattes inte för vattenstress utan fick ändå lagom med regn i början av september. De sent mognande sangiovese och cabernet gynnades av att oktober var torr och solig.


Årgång: 2000
Betyg: 3

Vädermässigt en svår årgång i Toscana. Blom- och fruktsättning startade tidigt, men en varm och fuktig juni bidrog till svampangrepp. Augusti var så pass torr och het att vissa vinrankor led av torka. September bjöd dock på bra väder, vilket räddade situationen något. Skiftande kvalitet på vinerna.


Årgång: 1999
Betyg: 4

Den tredje riktigt varma sommaren i följd. Överlag bättre än föregående år. Det regn som föll i augusti hjälpte druvorna att klara sig igenom en varm och torr september. Mogna och friska druvor kunde skördas relativt tidigt.


Årgång: 1998
Betyg: 4

En lång het sommar gav druvorna chans att mogna rejält och jämnt. Det stadiga regnandet från mitten av september till mitten av oktober gjorde att druvorna blev mindre koncentrerade. Generellt kan man säga att Montalcino lyckades bättre än Chianti detta år.


Årgång: 1997
Betyg: 5

En i stort sett perfekt årgång. Den frost som drabbade centrala Toscana i slutet av april gjorde att skörden blev mindre än normalt. I övrigt föll alla delar på plats. De goda väderförhållandena innebar att druvorna kunde skördas relativt tidigt och i utmärkt skick.


Årgång: 1996
Betyg: 3

Något av ett mellanår som dock gav viner av relativt bra kvalitet. Sommaren var sval och bromsade druvornas mognad. Regn från mitten av september fram till mitten av oktober innebar att druvorna mognade ojämnt.


Årgång: 1995
Betyg: 5

En av 1990-talets toppårgångar. Från början såg det dock mörkt ut. En sen vår följdes av en sval sommar och prognosen för årgångens kvalitet förbättrades inte av att september inleddes med regn. Det hela räddades av brittsommaren i regionen från slutet av september och under hela oktober.


Årgång: 1994
Betyg: 3

En något svårbedömd årgång. En het sommar medförde att druvornas mognad bromsades på grund av vattenbrist. Mycket regn i september hotade att minska druvornas koncentration, men vädret blev bättre i slutet av månaden. Montalcino lyckades generellt sett lite bättre än Chianti.


Årgång: 1993
Betyg: 4

Årgången kännetecknades av fint väder ända fram till slutet av september. I början av oktober drabbades dock regionen av ett häftigt regnfall men eftersom större delen av skörden redan var klar, blev kvaliteten på vinerna inte lidande.


Årgång: 1992
Betyg: 1

En sval vår följdes av en solig sommar med normala temperaturer. Odlarnas hopp om en god årgång grusades dock fullständigt av de kraftiga skyfallen i skördemånaden oktober.


Årgång: 1991
Betyg: 3

Blandad kvalitet från en relativt svår årgång. Trots en torr och varm sommar ställde ihållande regn före och under skörden till med problem. Montalcino lyckades generellt sett något bättre än Chianti.


Årgång: 1990
Betyg: 5

En lysande årgång. En tidig vår medförde att knoppningen kunde starta tio dagar tidigare än normalt. Sommaren var varm men inte för het. Ett lätt regn i början av september förhindrade att druvorna torkade ut. Både i Chianti och Montalcino kunde man skörda högkvalitativa sangiovesedruvor tidigare än normalt.

Till toppen av sidan


 

Dela via