Avsändare – Till startsidan
StartVinVad innehåller vin?

Tillsatser i vin

Tillsatser i vin

Kunskap & Inspiration

Tillsatser i vin

Många vanliga tillsatser i vin finns naturligt i vindruvor och används bland annat för smakens eller hållbarhetens skull. Här går vi igenom de vanligaste frågorna kring tillsatser i vin, varför de används och vilka regler som gäller.

Alkohol skadar mer än eventuella tillsatser

Tänk på att det är alkoholen som är mest skadligt för kroppen, inte eventuella rester av tillsatser som använts under produktionen.

Varför används tillsatser i vin?

I konventionell vintillverkning får 63 tillsatser och processhjälpmedel användas. Flera av dessa finns redan naturligt i vindruvor, till exempel tannin, socker och vinsyra. De används bland annat för att uppnå ökad alkoholhalt, få bättre smakbalans eller hållbarhet. Svavel uppkommer till exempel naturligt vid jäsning, men tillsätts även för att undvika oxidation: en defekt som påverkar vinets doft och smak.
Vilka tillsatser som får användas regleras av Europeiska unionens regelverk för vinframställning.

Om tillsatser i Systembolagets drycker

Systembolaget tillsätter aldrig något i några drycker. Genom vårt inköpsavtal garanterar våra leverantörer att innehållet i dryckerna uppfyller de krav som EU och livsmedelsverket ställer vad gäller tillsatser och processhjälpmedel.

De vanligaste tillsatserna i vin

Sulfit

Sedan antiken har sulfit använts för att vinet inte ska oxidera. Sulfit finns naturligt i vin och hindrar även tillväxt av bakterier. Läs mer om sulfiter i vin

Socker

I vissa svala vinregioner, där det är svårt att uppnå önskad alkoholhalt i vinet, får socker användas. Det jäser däremot ut och påverkar inte sötmahalten. Socker har använts sedan 1800-talet och metoden kallas även chaptalisering. Läs mer om socker i vin

Vinsyra 

I vissa mycket varma regioner, där det är svårt att bevara syran i vinet, får vinsyra tillsättas. 

Druvmustkoncentrat

Används för att förstärka smaken. I merparten av världen är det tillåtet att reglera alkoholhalten något i den färdiga produkten genom att tillsätta koncentrerad druvmust under produktionsprocessen.

Tanniner

För att stabilisera färgen i vin får tanniner tillsättas. Läs mer om tanniner

Sorbinsyra

För att förhindra efterjäsning kan sorbinsyra användas.

Tillsatser och hjälpmedel vid andra tillverkningsprocesser

Beroende på hur vinet tillverkas kan ibland andra tillsatser som jäst, äggvita och ekstavar användas för att påverka smaken eller få kontroll över processen.

Alkohol skadar mer än eventuella tillsatser

Tänk på att det är alkoholen som är mest skadligt för kroppen, inte eventuella rester av bekämpningsmedel som ligger långt under gränsvärdena.

Jäst startar jäsningen

Precis som vid jäsning av öl används oftast odlad jäst när vinet ska jäsa. Att bara förlita sig på naturlig jäst är riskabelt och de flesta vinmakare vill vara säkra på att jäsningen startar som den ska. Ibland används speciella jäststammar för att vissa aromer ska framträda tydligare i vinet.

Äggvita ger mindre sträva viner

Ibland används äggvita vid klarning av vin i högre prisklass för att vinet ska få mjukare tanniner och upplevas mindre strävt. Utan klarning blir vinet slöjigt och lite grumligt. Detta har man gjort i hundratals år och ämnet avlägsnas efter tillsättningen.

I vita viner används ibland mjölkproteinet kasein för att justera färgen. Om det finns rester kvar i själva vinet av äggvita eller kasein måste detta numera anges på förpackningen.

Ekstavar och ekchips för fatkaraktär

Istället för den mer kostsamma lagringen på ekfat kan ekstavar och ekchips användas för att ge mer fatkaraktär åt viner i lägre prisklasser. Läs mer om fatanvändning

Tillsatser i ekologiskt vin

EU:s regler för ekologiskt vin begränsar i första hand användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel när druvorna odlas. Vissa regler kan även begränsa mängden tillsatser i vinet. Till exempel är gränserna för tillsatser av svavel något strängare för ekologiskt vin. Här kan du läsa mer om ekologiska viner

Naturvin har lite eller inga tillsatser

Det finns viner som framställts med så lite mänsklig påverkan som möjligt. De tillsatser som tidigare nämnts används då minimalt eller inte alls. De går under benämningen naturvin och produceras med så lite yttre påverkan som möjligt. Läs mer om naturvin här.

Varför finns ingen innehållsförteckning på vin?

Enligt svensk och internationell lagstiftning behöver inte producenterna ange någon innehållsförteckning för alkoholhaltiga drycker över 1,2 volymprocent. Läs mer om obligatoriska uppgifter

En översyn av regelverket för att få en tydligare innehållsförteckning av alkoholhaltiga drycker är dock på gång inom EU. Dagens EU-regler ger oss tyvärr inte möjligheten att ställa krav på våra leverantörer om innehållsförteckningar.

Vanliga frågor om tillsatser i vin

Varför varnar ni inte om tillsatser?

Hur vin ska märkas styrs av EU:s regelverk. Enligt dessa ska tillverkarna bland annat märka ut allergenerna svavel, ägg- och mjölkprotein. Det innebär att man på alla viner framställda av druvor som skördats från och med 2012, och märkts efter den 30 juni 2012, kan utläsa om mjölk- och äggprotein använts som processhjälpmedel vid produktionen.
Om den totala mängden sulfiter, (tillsatta och naturligt förekommande), överskrider 10 milligram per liter är även detta märkt på etiketten.

Är det tillsatser i svenskt vin?

Svensk lagstiftning följer de regler som EU satt upp. Det gör att svenska vinproducenter får använda de tillsatser som är lagliga, bland annat socker, tanniner, svavel och vinsyra. EU:s regler förbjuder också märkning av tillsatser, om de inte är allergena ämnen.

Hur vet man att det är svavel i vin?

Svavel, eller sulfiter, finns naturligt i vin då det bildas under jäsningsprocessen. Svavel används också för att tränga bort syre som oxiderar vinet under produktionsprocessen och i förpackningen. Svavlet hindrar även bakterietillväxt. ”Innehåller sulfiter” måste märkas ut om den totala halten svaveldioxid (naturligt förekommande och tillsatta), överstiger 10 mg/l.

Är det gift i viner?

Inom modernt jordbruk är det tillåtet att använda bekämpningsmedel, (pesticider), för att hålla sjukdomar, svampar och skadedjur borta. Bekämpningsmedel används inom alla typer av jordbruk och vinodling är tyvärr inget undantag.
Eftersom bekämpningsmedel är giftiga finns det tydliga gränsvärden för hur hög resthalten av dessa får vara i livsmedel.

Livsmedelsverket, Systembolaget och alkoholmonopolet i Finland har testat nivån av pesticider i vin och inte vid något tillfälle har det uppmätta värdet varit i närheten av det av EU uppsatta gränsvärdet. Om så hade varit fallet skulle vi omgående stoppat detta vin från försäljning.

Vill du köpa ett vin som i största möjliga mån är fritt från bekämpningsmedel finns ekologiska produkter i vårt sortiment. Vid produktion av ekologiskt vin är användandet av bekämpningsmedel mycket strängare reglerat.