Avsändare – Till startsidan

Anmäl sakskada

Om någon av våra varor eller något annat hos oss orsakat skada på egendom 
och du vill söka ersättning för detta behöver du anmäla en sakskada till oss.
Vi ersätter inte skador som uppkommit på grund av handhavandefel, till exempel om du spillt dryck, tappat en förpackning eller liknande.  

Gör så här

 1. Reklamera varan genom att lämna in den i en av våra butiker. 
  När varan reklameras är det av stor vikt att du informerar butiken om att det rör sig om en sakskadeanmälan, det vill säga att det inte bara är varan du vill reklamera. Du behöver lämna in varan, även om förpackningen är trasig, som ett underlag i vår undersökning för att kunna betala ut eventuell ersättning.
 2. Fyll i formuläret nedan.
 3. Fotografera reklamationskvittot som du får i butiken och bifoga detta i anmälan.
 4. Fotografera skadan som uppstått och gärna varan som orsakat den och bifoga bilden/bilderna i anmälan.
 5. Ifyllt formulär och bilder skickas som bilaga i ett mejl till sakskada@systembolaget.se.

Systembolaget hanterar anspråk på ersättning i samband med sakskador i enlighet med konsumentköplagen.

Vad händer sedan? 

 • Du får en bekräftelse på att din anmälan är mottagen.
 • Om du behöver komplettera anmälan kontaktar vi dig med en begäran om komplettering.
 • Om vi har begärt komplettering har du 30 dagar på dig att komplettera ärendet. Om detta inte har inkommit efter 30 dagar anser Systembolaget att ärendet är avslutat.
 • Du kommer att få återkoppling i ärendet antingen av Systembolagets Kundtjänst eller en oberoende skadereglerare.

Din integritet är viktig

Information om behandling av personuppgifter:

För att kunna handlägga din anmälan om sakskada behöver vi behandla och spara vissa personuppgifter om dig.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, till exempel ändamålet med behandlingen, vem vi delar personuppgifterna med samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen (GDPR).