Avsändare – Till startsidan

Listor

Beställningar

Bokningar

Bevakningar

Privatimporter

Kontouppgifter

Logga ut

Personuppgifter hos Systembolaget

Personuppgifter hos Systembolaget

Systembolagets målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar därför ansvar för att dina personuppgifter används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. 

Vi uppdaterar våra allmänna villkor

Från och med 2 november 2022 utökar vi vår datainsamling.

  • Det som är nytt är att vi samlar in kön och ålder. Dessa personuppgifter är pseudonymiserade i vårt analyssystem och kan inte kopplas till en person utan kompletterande uppgifter.
  • Den kompletterande informationen ger Systembolaget kunskap och insikter om hur alkoholkonsumtionen utvecklar sig i olika demografiska grupper i befolkningen. Kunskapen är viktig för att förstå hur alkoholkonsumtionen förändras över tid för att på så sätt minska alkoholskadorna, vilket är en viktig del av Systembolagets uppdrag kopplat till folkhälsa.


Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Läs våra allmänna villkor.

All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och övrig tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vad är en personuppgift?

GDPR definierar en personuppgift som all slags information som kan härledas till en levande, fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress, men även foton på personer är personuppgifter. Ljudinspelningar som lagras elektroniskt kan också vara en personuppgift.

Vad menas med behandling?

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Dina rättigheter

Systembolaget är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter som görs i Systembolagets verksamhet.

Du har ett antal rättigheter i förhållande till Systembolaget i egenskap av personuppgiftsansvarig. Bland annat har du rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig och som Systembolaget behandlar. Du har också rätt att vända dig till Systembolaget om någon personuppgift är felaktig eller ofullständig.

För att utöva dina rättigheter skickar du in en begäran om information till Dataskyddsombudet på e-post: dataskyddsombud@systembolaget.se. Du kan även skicka din begäran till Systembolagets huvudkontor (Systembolaget, Dataskyddsombud, 111 47 Stockholm).