Dryckesauktioner bedömning

Bedömning av auktionsobjekt

Eftersom man inte kan öppna och prova innehållet är utseendet på flaskan det enda man kan utgå ifrån. Vid en vinauktion beskrivs därför vinerna utifrån den kondition flaskorna är i. Vätskenivån kontrolleras och beskrivs liksom etikettens utseende.

Bedömningskriterier

Vätskenivån

Kork krymper med åldern och leder till att vin avdunstar ur flaskan. Vinets ålder är således avgörande för om det anses vara en normal minskning av volymen eller om det utsatts för onormala förhållanden. Med hjälp av speciella förkortningar beskriver man hur mycket vin som finns kvar i flaskan.

Se bildexempel på vätskenivå

Etikettens skick

För hög luftfuktighet kan skada etiketten genom att den möglar. Detta är dock inget som påverkar kvaliteten på vin, tvärtom kan det vara ett tecken på att vinet förvarats väl. Professionella, moderna vinkällare har automatisk temperatur- och luftfuktighetskontroll som påverkar etikettens kondition mindre. Ett vin som blivit omkorkat kan också ha fått en ny, prydlig etikett. Däremot är en solblekt etikett inte positivt, då vinet troligen utsatts för direkt solljus.

Se bildexempel på etiketter

Kapsyl och hölje

Traditionellt är kapsylen av bly, men kan även vara av olika plastmaterial. Den förhindrar mögel och fukt att komma i kontakt med korken. Kapsylen kan vara av olika längd men räcker vanligtvis till korkens botten. Äldre viner har kortare kapsyl. Om kapsylen är lackad så får man vara försiktig, för lacken spricker lätt.

Se bildexempel på kapsyl och hölje

Buteljeringar

Generellt kan sägas att viner som tappats på flaska någon annanstans än på den producerande egendomen har ett lägre värde. I Sverige tappade Vin och Spritcentralen (V&S) portvin till och med årgång 1970, och enklare viner från Bordeaux till och med 1990. Andra stora vinhandlarfirmor i England, Belgien, Holland, Frankrike och Danmark köpte också på bulk för att göra sina "härtappningar".

Förpackningar

Vinets värde behålls bäst om det förvaras i sin originalkartong, som helst ska vara obruten. De riktiga samlarvinerna förlorar 10-20 procent i värde om lådan är annan än originalet.