Vi bygger en ny onlinebutik. Vill du testa den redan nu? Gå till beta.systembolaget.se

Beskrivning av vätskenivån

High fill/neck (n)

Hög fyllning i halsen. Normal nivå för unga viner.

Utomordentligt för viner som uppnått 10 års ålder.
Vin: 1947 Château La Tour Blanche, Premier Cru, Sauternes, Bordeaux, Frankrike

Base of neck (bn)

Nivå i nedre delen av halsen. Perfekt nivå för vilken typ av vin som helst. Mycket bra nivå för viner som är mer än ett decennium gamla.
Vin: 1961 Château Mouton-Rothschild, Premier Grand Cru Classé, Pauillac, Bordeaux, Frankrike

Very top-shoulder (vts)

Nivå straxt under nedre delen av halsen. Perfekt nivå för vilken ålder av vin som helst.
Vin: 1945 Château Mouton-Rothschild, Premier Grand Cru Classé, Pauillac, Bordeaux, Frankrike

Top-shoulder (ts)

Övre skuldra. Något minskad nivå till följd av avdunstning genom kork. Vanlig nivå för viner kring 15 år och därmed inget problem. Varningssignal för yngre viner än 10 år.
Vin: 1947 Château Cheval Blanc, Premier Grand Cru Classé (A), St Emilion, Bordeaux, Frankrike

High-shoulder (hs)

Strax under övre skuldra. Naturlig dunstning har skett genom kork och kapsyl och normalt är det ingen fara för vinet. Godtagbart för viner kring 20 år och exceptionellt bra för viner med högre ålder.
Vin: 1953 Château Mouton-Rothschild, Premier Grand Cru Classé, Pauillac, Bordeaux, Frankrike

Upper-shoulder (us)

Strax ovan mitt på skuldra. Nivån börjar bli låg troligtvis till följd av försvagad kork. Innebär viss risk för kvaliteten. Godtagbart för viner kring 30 år och äldre.
Vin: 1945 Château d'Yquem, Premier Cru, Supérieur, Sauternes, Bordeaux, Frankrike

Mid-shoulder (ms)

Mitt på skuldra. Vanligtvis beroende på avdunstning genom kork och kapsyl innebär en del flaskvariationer. Risk för dålig kvalitet - tveksamhet påkallas. Dock naturligt för vinet som uppnått 40-50 års ålder. Lågt värde.
Vin: 1911 Château Coutet, Premier Cru, Sauternes, Bordeaux, Frankrike

Low-shoulder (ls)

Låg skuldra. Varierar kraftigt i kvalitet, kan vara bra, behöver ej vara det. Lågt värde.
Vin: 1870 Château Montrose, Deuxième Cru Classé, St Estéphe, Bordeaux, Frankrike

Bottom-shoulder (bs)

Under låg skuldra. Mycket varierande kvalitet, troligtvis odrickbart. Vanligtvis en rent samlarvin som har ett kuriosavärde och inget annat.
Vin: 1906 Richebourg, Grand Cru, okänd odlare, Côte de Nuits, Bourgogne, Frankrike