Avsändare – Till startsidan
Start

Villkor för Systembolagets presentkort

Villkor för Systembolagets presentkort

Här finns villkor för köp och användning av Systembolagets presentkort.

 1. Presentkortet kan användas som betalmedel i samtliga av Systembolaget butiker. Presentkort kan inte användas som betalmedel hos Systembolagets ombud.
 2. Presentkort kan laddas med ett valfritt belopp om lägst 50 kronor och högst 1 000 kronor.
 3. Maximalt 25 stycken presentkort får köpas vid ett och samma köptillfälle i butik. Systembolaget äger rätt att neka köp av presentkort som görs kort inpå varandra i syfte att kunna köpa fler än 25 presentkort. Kund som önskar köpa fler än 25 presentkort är hänvisad till Systembolagets Kundtjänst (se nedan).
 4. Presentkortet är en värdehandling och måste alltid fysiskt presenteras när det används som betalningsmedel.
 5. Ett eller flera presentkort kan kombineras för att betala ett köp.
 6. Presentkortet kan användas för hel eller delvis betalning i samband med köp. För det fall kvarvarande belopp på presentkortet efter betalning understiger 50 kronor, utbetalas kvarvarande belopp i kontanter till presentkortsinnehavaren.
 7. Presentkortet är giltigt i 5 år från det datum det laddades, därefter förfaller innestående belopp.
 8. Presentkortet är inte personligt och kan överlåtas till annan.
 9. Presentkortet ersätts inte för det fall giltighetstiden löpt ut eller kortet förlorats.
 10. Presentkort kan inte lösas in mot kontanter.
 11. Systembolagets presentkort får inte ingå i eller annars tillhandahållas i samband med andra företags/organisationers varor, tjänster eller marknadsföring.
 12. Systembolagets presentkort får inte användas för olagliga eller annars otillbörliga syften. Systembolaget äger rätt att neka köp av presentkort om det finns anledning att misstänka att presentkorten kan komma att användas för olagliga eller annars otillbörliga syften.
 13. Dessa villkor innebär inte någon överlåtelse eller upplåtelse av Systembolagets immateriella rättigheter till köparen av presentkortet eller annan tredje part.
 14. Företag/organisationer som önskar köpa presentkort mot faktura är hänvisade till Systembolagets Kundtjänst (se vidare nedan).

Presentkortsköp mot faktura

Kund som önskar köpa presentkort mot faktura, kan göra detta via Systembolagets Kundtjänst. Vänligen notera att ovanstående villkor även gäller köp av presentkort mot faktura, med nedanstående tillägg. 

 1. Beställda presentkort skickas med post till av beställaren angiven adress i Sverige eller utomlands efter av Systembolaget mottagen och bekräftad beställning. Systembolaget bär inget ansvar för eventuella felaktigheter i uppgiven adress.
 2. Presentkortet laddas och aktiveras först efter mottagen betalning.
 3. Betalningsvillkor är 30 dagar netto, det vill säga 30 dagar efter fakturans datum.
 4. Fakturerings-, hanterings- och postförskottsavgift tillkommer om 100 kronor inklusive moms per faktura.
 5. Vid händelse av dröjsmål med betalning debiteras dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande räntelag från och med förfallodagen.