Avsändare – Till startsidan
StartHållbara val

Ekologiskt

Ekologiskt

Kunskap & Inspiration

  • Märkning: Hållbart val
  • Märkning: Klimatsmartare förpackning
  • Märkning: Ekologiskt
  • Tips: Handla hållbart
  • Lilla återvinningsguiden

Ekologiskt

Att välja ekologiskt på Systembolaget är ett sätt att värna djuren, naturen, marken och människorna där dryckens råvaror odlas. Märkningen innebär att en oberoende kontrollorganisation har certifierat drycken.

Vad är ekologiskt?

EU har satt upp regler för vad som gäller för att en vara ska få kallas ekologisk. Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel får inte användas, och för vin tillåts färre tillsatser i produktionen.

Ekologiskt handlar i huvudsak om odling och framställning av råvarorna, till exempel vindruvor och spannmål.

Oberoende certifiering

Aktörerna i värdekedjan måste vara certifieriade av oberoende kontrollorganisationer.

Certifierade drycker får ha en logotyp på själva förpackningen. På våra drycker kan det vara Krav, EU-ekologisk eller Demeter.

Vi märker även ut dryckerna med en ekologiskt-skylt. Även biodynamiska drycker ryms inom ekologiskt.

Varför är ekologiskt bra?

Utan kemiska bekämpningsmedel främjas den biologiska mångfalden där råvarorna odlas – insekter, växter och djur mår bättre och markens/jordens långsiktiga produktivitet blir bättre. Det gynnar också människorna som arbetar på odlingarna.

Att konstgödsel inte används har också betydelse.

  • Dels för att det går åt mycket energi vid tillverkningen, vilket är klimatpåverkande.
  • Dels för att konstgödslets kväve och fosfor ofta leder till obalans i jorden och att jorden avger växthusgasen dikväveoxid. Vattendrag, sjöar och hav i närheten riskerar att drabbas av övergödning och syrebrist som hotar den biologiska mångfalden.

Ekologiskt på Systembolaget

Nästan 14 procent av allt som såldes under 2021 var ekologiskt (i liter). Det är en ökning med 3,3 procent från 2020. Ekologiskt har ökat på Systembolaget i många år.

Hitta Ekologiskt i butiken

Titta efter det gröna märket med Ekologiskt. Du ser det på hyllans kant.

Är du ute efter exempelvis bara Krav-certifierat tittar du på flaskan, boxen eller burken efter Krav-märket.  

Hitta Ekologiskt på systembolaget.se och i appen

Här är alla ekologiska drycker

  • Använd olika filter för att smala av sökningen på till exempel typ av dryck eller ett land.
  • Du kan alltid använda sökrutan eller vårt filter för Ekologiskt. 

Panta och återvinn!

Gör en insats när förpackningen är tom – panta eller återvinn så kommer materialet till användning igen.

Dela via