Avsändare – Till startsidan
StartHållbara dryckerVägledning till Hållbara drycker

Därför tog vi fram en vägledning

Därför tog vi fram en vägledning

Kunskap & Inspiration

 • Vägledning till Hållbara drycker
 • Förpackningars klimatavtryck
 • Ekologisk märkning
 • Tips: Handla hållbart
 • Lilla återvinningsguiden

Därför tog vi fram en vägledning

Vi vill göra det enklare för dig att välja hållbara drycker. Genom bättre vägledning på webben och i butik så hoppas vi det blir lättare att välja.

Varför vägledning?

Vi vill att denna ska täcka in alla aspekter av hållbarhet som är relevanta för de drycker vi säljer. Därför har vi själva samlat ihop den information vi behöver för att kunna guida till Våra mestf hållbara drycker.

Vilka hållbarhetsaspekter?

 
Förpackning, odling och produktion är de områden som ger störst avtryck i våra produkters väg från odling till butik. Därför är kraven fokuserade på dessa tre områden.  

Inom miljö har detta resulterat i följande specificering av kraven: 

 • Inom odling och produktion är de mest väsentliga områdena energi/ klimatpåverkan, vattenanvändning, biologisk mångfald, kemikalieanvändning och avfall. Dessa faktorer har varit vägledande i den benchmark/inventering av certifieringar med miljökrav som vi har låtit Intertek göra i dryckesvärlden/branschen. Läs mer om miljöcertifieringarna
 • Dryckesförpackningarna står för den största delen av produkternas totala klimatavtryck. Förpackningens klimatavtryck är därför ett eget kriterium för våra hållbara drycker. Läs mer om förpackningars klimatavtryck

Transportens miljö/klimatavtryck är litet jämfört med odling, produktion och förpackning. Vi ser dock att transportens miljö- och klimatpåverkan skulle kunna vara ett kriterium att lägga till förutsatt att vi i framtiden kan få in kvalitativa data på de olika transporternas utsläpp kopplat till aktuell produkt. 

Inom socialt ansvar är kravområdena desamma som i Systembolagets riskanalys. Dessa baseras på den uppförandekod från Amfori BSCI som vi har förbundit oss att arbeta efter och innefattar områdena:

 • Föreningsfrihet och kollektivförhandling
 • Diskriminering
 • Lika rättigheter och behandling av kvinnor och män
 • Anständiga löner
 • Arbetstid
 • Arbetstagares rättigheter
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Skydd av anställda från överhettning och uttorkning
 • Barnarbete
 • Unga arbetare
 • Tvångsarbete eller oetiska rekryteringsmetoder
 • Korruption och etiskt affärsuppförande.  

Kriterierna ska göra skillnad 

Vi vill driva förändring och bidra till en mer hållbar utveckling. Kriterierna har satts på en nivå där de:
 
1. kan göra skillnad inom en viss dryckeskategori och/eller inom ett visst ursprung. Därför kan det ibland vara olika kravnivåer mellan olika kategorier. 

2. ska kännas möjliga att uppnå, så att vi kan motivera fler leverantörer och producenter att jobba mer med hållbarhetsfrågor.  
 

Alla drycker kan bli Hållbara drycker

Men det krävs ett målinriktat arbete från alla aktörer i leverantörskedjan för att kvala in så att vi kan vägleda till dessa drycker. Det är så vi driver förändring. 

Kriterier förändras över tid

Kriterierna kommer vässas efter hand, fler aspekter av hållbarhet kan komma att vägas in och de drycker som kvalar in i dag kanske inte gör det imorgon. Allt för att det på riktigt ska bli en vägledning till Våra mest hållbara dryckerna. 

Dela via