Information till besökare

Våra dryckesprovningar i butik är fortsatt pausade. Vi följer löpande myndigheternas rekommendationer och återkommer när vi kan öppna för provningar igen.

Dryckesprovningar på Systembolaget

Av omtanke för våra kunders och medarbetares hälsa är våra dryckesprovningar fortsatt pausade. Vi följer det rådande läget och Folkhälsomyndigheternas rekommendationer löpande och återkommer med mer information när vi kan öppna upp för dryckesprovningar i butik.