Avsändare – Till startsidan
StartSpritWhiskykunskapWhiskysorter

Blended whisky – en blandning av grain och malt

Blended whisky – en blandning av grain och malt

Kunskap & Inspiration

 • Hur tillverkas sprit?
 • Whiskykunskap
 • Tequila
 • Rom – lär dig mer
 • Vad vet du om vodka?
 • Gin & genever
 • Cognac
 • Calvados, likör och andra spritsorter
 • Drinkar och cocktails
 • Spritprovning

Blended whisky – en blandning av grain och malt

Blended Scotch Whisky är en blandning av olika sorters whisky: grain och malt. All whisky i blandningen måste ha lagrats minst tre år på fat.

Blended Scotch Whisky står för över 90 procent av all buteljerad whisky i Skottland och är som namnet antyder blandad. Man använder olika grain- och maltwhiskysorter för att skapa en whisky som håller samma karaktär och utseende från år till år.

Rå maltwhisky blev rund blandning

Ursprungligen räknades bara maltwhisky som skotsk whisky men 1909 började benämningen även gälla grainwhisky. Sedan kolonnapparaten uppfanns i mitten av 1800-talet hade nämligen producenterna blandat malt och grainwhisky – i smyg. Själva föredrog skottarna ren maltwhisky men den ansågs i råaste laget för att exporteras.

För att blidka smaken hos andra marknader började man runda av smaken med neutral sprit, alltså grainwhisky. Så föddes den mildare, lättare Blended Scotch Whisky, som blandades och såldes av flera olika firmor. Blended blev en enorm framgång, inte minst för att priset blev lägre, att den buteljerade maltwhiskyn i princip försvann. Under lång tid var de flesta maltdestilleriers enda uppgift att leverera whisky för olika blandningar. 

Ett nytt yrke föds – blendern

Blendern blev ett viktigt yrke som går ut på att välja bland oräkneliga whiskysorter från hela Skottland. Med rätt mängd av varje sort  skapar blendern en identisk smak på sitt whiskymärke år efter år. Skulle tillgången på en maltwhisky upphöra måste blendern hitta på ett sätt att ersätta den, kanske genom att blanda ihop tre andra sorter.

Kris ledde till succé

Egentligen var det tack vare oljekrisen 1974 som maltwhiskyn kom tillbaka. Skotsk blended var den populäraste spritsorten i världen, men den sviktande världsekonomin gjorde att försäljningen rasade. Destillerierna stod snart med ett överskott av whisky och på försök började några av dem att buteljera sin egen, rena maltwhisky. Konsumenterna blev nyfikna – och förtjusta.

Maltwhisky också en sorts blend

Blended whisky ska inte ses som en sämre produkt än Single Malt Scotch Whisky, även om den senare fått mest uppmärksamhet sedan 1990-talet. Det är en annan produkt och utan den skulle skotsk whisky inte blivit den exportframgång den är i dag. Man ska även komma ihåg att de flesta skotska single malt också är blandningar av olika årgångar och fat som, liksom blended scotch, är avsedda att smaka likadant år efter år. 

I och med att intresset och efterfrågan ökat, buteljeras många tappningar som varierar från gång till gång, till exempel olika årgångar eller enskilda fat. Gärna i små upplagor med numrerade flaskor. 

Hur tillverkas blended whisky?

Blended whisky består av maltwhisky och av grainwhisky. Grainwhisky görs av en liten del mältat korn samt majs och, eller vete. Spriten destilleras i kolonnpannor till hög alkoholhalt och fatlagras sedan i minst tre år.

Hemliga recept

En vanlig blend består i regel av några sorters grainwhisky och 20–50 sorters maltwhisky. Varje producent har hemliga recept för sina blandningar. För att kunna behålla märkets karaktär består blandningen av så många sorters whisky att blendern kan variera receptet – utan att det påverkar slutresultatet.

Oftast en mjukare baswhisky

Ofta baseras blandningen på lite mjukare maltwhisky från Lowlands eller Highlands, för att ge en fruktig grundton. Därefter brukar blandningen kryddas med mer smakrik, ofta ganska rökig maltwhisky. Avslutningsvis kompletterar blendern med grainwhisky. Den totala andelen maltwhisky kan variera från 20 till 60 procent.

Prestigeblends – De Luxe

De Luxe är en term som ofta används om ett märkes prestigeblend, och som ofta är åldersangiven och innehåller en större andel malt. Om det står en åldersangivelse på flaskan är det den yngsta whiskyn – grain eller malt – som bestämmer åldern.

Vad består Blended Scotch Whisky av?

 • Base malts/heart of the blend = maltwhisky från producentens destillerier, eller från Lowland
 • Top dressing eller flavouring malts = maltwhisky från Islay och i viss mån Speyside
 • Packers = grainwhisky som i regel bara bidrar med volym