Avsändare – Till startsidan
StartÖlÖltillverkning & ingredienser

Efterbehandling av öl

Efterbehandling av öl

Kunskap & Inspiration

Efterbehandling av öl

Efter jäsning och lagring på tank kan ölet hanteras på många sätt. Bland annat kan kolsyra tillsättas. 

Vanligt är kylstabilisering, som gör att proteiner och jästpartiklar sjunker till botten av tanken. Vidare filtreras de flesta öltyper för att öka hållbarheten och ta bort grumligheten – i stället för att filtrera kan man tillsätta klarningsmedel som får partiklar att sjunka till botten.

Kolsyra i öl

Ofta regleras kolsyran i ölet genom att koldioxid sprutas in i ölet strax före tappning. Men kolsyra kan också bildas naturligt genom tillsats av lite socker eller vört i flaskan.

Det mesta av allt öl är pastöriserat – för att döda eventuella mikroorganismer och för att öka hållbarheten. Den vanligaste formen av pastörisering kallas för plattpastörisering. Ölet pumpas in i ett rör som snabbt hettas upp till 70–72 grader i 30 sekunder, för att sedan snabbt kylas till tappningstemperaturen på ett par plusgrader.

Hygien A och O vid tappning av öl

Till sist återstår tappning på fat, flaska eller burk. Öl är känsligt och absolut hygien ett måste. Dessutom bör det skyddas från ljus och kraftiga temperaturförändringar. Bruna flaskor skyddar mot ljus betydligt bättre än vad gröna gör, men inte lika bra som aluminiumburkar – som dessutom är helt täta.

Brödtextbild-Fylla-flaskor.jpg

Modern tappningsanläggning där ölflaskorna fylls.