Avsändare – Till startsidan
StartVinVärldens vinländer

Europa

Europa

Kunskap & Inspiration

Europa

Europa, Mellanöstern och Nordafrika kallas i vinsammanhang Gamla världen, i kontrast mot Nya världen dit övriga vinländer tillhör. Generellt lutar sig producenterna i Europa mer mot traditioner än vetenskap när det gäller vinodling och tillverkning.

Frankrike  Spanien  Tyskland  Italien Portugal  Grekland  Cypern      Österrike  Ungern  Schweiz  Georgien  Kroatien  Serbien Balkan Rumänien Sverige England

Stramare i gamla, fruktigare i Nya

Begreppen används också för att beskriva en viss typ av vinstil. Ett vin från Gamla världen brukar generellt vara mindre fruktigt och aningen stramare än ett vin av samma druva från exempelvis Australien.

Skillnaderna i tillverkningstekniker, och därmed vinstilar, har blivit allt mindre. Vinproducenterna utbyter numera idéer och anammar varandras arbetssätt. Moderna tillverkningstekniker används idag mer än gärna bland vinmakare i Europa och väl fungerande traditioner anammas av producenter i Nya världen.