Systembolaget
StartVinEko, bio, vegan och natur

Ekologiskt vin – odling utan kemikalier

Ekologiskt vin – odling utan kemikalier

Kunskap & Inspiration

Ekologiskt vin – odling utan kemikalier

Intresset för ekologiskt vin ökar och allt fler odlare går över till grönare produktion utan konstgödsel och syntetiska bekämpningsmedel. 

Vad är ett ekologiskt vin? 

För att ett vin ska få kallas ekologiskt ska tillverkningen och odlingen av vindruvorna uppfylla vissa krav. Många av dem handlar om hårdare regler för hur man får använda kemiska bekämpningsmedel och inte konstgödsla med kväve.  

Innan en vingård kan certifieras som ekologisk krävs en tre år lång konverteringsperiod då man ställer om produktionen.  

Ekologiskt vin kontrolleras och certifieras 

För att Systembolaget ska märka ut ett vin som ekologiskt måste det ha en certifiering från en oberoende organisation. Den kontrollerar att vinet uppfyller EU:s regler för ekologisk odling och ekologiskt vin.  

Mer om vår ekologiska märkning 

Ekologiska viner på Systembolaget 

Ekologiska drycker inom våra olika varugrupper går att hitta med sökfunktionen på systembolaget.se och i vår app Sök & hitta. Under rubriken "Märkning" kan du, förutom "Nyhet", välja mellan ”Ekologiskt” och vår nya märkning ”Hållbart val”. 

Läs mer om Hållbart val

Systembolagets sortiment med ekologiskt vin 

Är ekologiskt vin något nytt? 

Det finns vinbönder och vinproducenter som i så stor utsträckning som möjligt arbetar ekologiskt utan att certifiera sig. Först om vädret en säsong visar sig vara allt för dåligt så besprutas kanske rankorna. Men då en gård måste ha drivits ekologiskt i tre år innan certifiering är möjlig så är detta då inget alternativ. 

I branschen finns de som säger ”Vadå ekologiskt? Ekovinbönderna gör bara som de alltid har gjort!”. Till viss del är det sant, även om svavel använts inom jordbruket i 2000 år och att man redan på 1600-talet upptäckte att vissa metaller var verksamma mot skadeangrepp. 

Jordbruket förändrades på 1900-talet 

Efter första världskriget effektiviserades jordbruket och konstgödsling med kväve introducerades i stor skala. Under 1960- och 1970-talen slog även kemiska bekämpningsmedel mot skadedjur och ogräs igenom. Jordbruket gav större skördar men konsekvensen var att jorden utarmades och den biologiska mångfalden minskade. 

Ekologisk vinodling startade i liten skala på 1960-talen men kom inte igång på allvar förrän 20 år senare. 1991 kom EU:s första regelverk som slog fast reglerna för ekologisk odling. Från och med början av 2000-talet har intresset ökat kraftigt bland både odlare och konsumenter. År 2018 var 3,5 procent av världens vinodingsareal ekologisk, varav EU stod för 90 procent. Samma år var 22 procent av vinet som såldes på Systembolaget ekologiskt. 

Ekologisk vinodling startade i liten skala på 1960-talen men kom inte igång på allvar förrän 20 år senare.

Torrt klimat ger ekoodlare fördel 

Eftersom det är svårare att förhindra svampangrepp utan kemiska bekämpningsmedel är det lättare att odla ekologiskt i torrt och varmt klimat. I Europa har regionerna runt Medelhavet en naturlig fördel och där ligger också de flesta ekologiska odlingarna.  

Svalare och fuktigare klimat är däremot ingen ursäkt – det finns gott om ekologiskt vin även från Tyskland, Österrike och Frankrikes nordligare distrikt. 

Vad skiljer ekologisk odling från ”vanlig”? 

Till skillnad från traditionella medel som kalk, koppar och svavel som lägger sig utanpå rankan, tränger kemiska bekämpningsmedel in i växten och verkar inifrån. Det innebär att de inte sköljs bort i regn, utan ofta blir kvar som restprodukter i druvan och därmed även i vinet. Mängderna är dock små. 

Biologiska alternativ för bekämpning 

Ekologiska odlare får inte använda sig av kemiska bekämpningsmedel. Däremot är en begränsad användning av kalk och svaveldioxid tillåten för att bekämpa vissa sjukdomar. Medlen lägger sig utanpå växten och sköljs bort när det regnar.  

I övrigt används biologiska alternativ, till exempel naturliga fiender till skadedjur och skadeinsekter som tamfåglar, eller kapslar med feromoner som förvirrar larver och andra skadeinsekter.  

Naturgödsel istället för konstgödsel 

Konstgödsel med kväve är inte tillåtet inom ekologisk odling. Istället används naturgödsel och kompost för att få en luftig jord som är rik på mikrober och liv.  

I stället för att utrota ogräs mellan vinrankorna låter man det vara kvar. Det lockar till sig nyttiga insekter och ger vinrankorna konkurrens om vattnet så att de får kraftigare rötter. När odlingssäsongen är slut plöjs ogräset ner och används som gödning. 

Färre tillsatser inom ekologisk odling 

Tillverkningen av ekologiskt vin ska uppfylla EU:s krav för ekologiska viner. 

För viner av årgång 2012 och senare finns regler både för odlingen och själva vinframställningen: man får inte använda lika många tillsatser och processhjälpmedel som vid vanlig vinproduktion. Till exempel är 45 ämnen tillåtna jämfört med 63 vid konventionell odling.  

Gränsen för hur mycket svaveldioxid som får tillsättas är också lägre: 100 mg istället för 150 mg för rött vin, och 150 mg i vitt och rosévin jämfört med 200 mg i konventionella viner. 

Är ekologiskt odlade viner nyttiga? 

Frågan är naturlig eftersom det är hårdare regler för kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och tillsatser när det gäller ekologiskt. I det färdiga vinet är det däremot så lite giftiga ämnen kvar att det inte gör någon skillnad.  

Alkoholen är det man bör se upp med och även det som orsakar baksmällan. Däremot gör ekologiskt skillnad på annat sätt – för arbetarna och miljön där råvarorna odlas.  

Andra fördelar med eko 

Fördelarna med ekologisk odling jämfört med konventionell odling är bland annat att energiförbrukningen är lägre, precis som utgifterna för bekämpningsmedel.  

Övergödningen minskar och biologisk mångfald ökar i och runt vinodlingen – ekosystemet blir helt enkelt stabilare.  

Till nackdelarna hör att det krävs mycket mer arbete och det finns en risk att skörden går förlorad. Skördarna kan också bli lite mindre.  

Eko heter olika på olika språk 

  • Ekologisk odling heter ecológico på spanska, biologique och biologico på franska respektive italienska och på engelska säger man organic.
  • Oavsett namn eller organisation är reglerna desamma för allt ekologiskt vin som säljs inom EU.