Att göra vin 

Grunden till ett vin läggs i vingården där druvorna växer. Sedan är det upp till vinmakaren att avsluta jobbet i källaren. Här bestäms vilken karaktär det färdiga vinet ska ha, samt om det ska fatlagras eller inte.