Nahe

Inledning

Nahe betyder nära på tyska och distriktet är nära granne till storheterna Mosel norrut och Rheingau snett över vattnet vid Bingen, där bifloden Nahe förenar sig med Rhen. Men annars ligger Nahe oftast bortom de vanliga vinrutterna, litet oförtjänt för rieslingvinerna hör till Tysklands bästa, karaktäriserade av eleganta viner med tydlig mineral karaktär.

Riesling högst upp

Riesling står för närmare 30 procent av odlingarna följt av müller-thurgau och grauburgunder (pinot gris). Vanligaste blå druvsorter är dornfelder och pinot noir. Nahe har många typer av jordmåner (vulkanisk, sandsten, lera, krita och skiffer) vilket gör att olika vinstilar från ett relativt fåtal druvor produceras i området. Likt Mosel är rieslingvinerna mycket friska, men går oftare i torrare stil, även om halvtorra till halvsöta fortfarande dominerar i Nahe.

Viner

Ett enda bereich – Nahetal – täcker numera hela distriktet, men det kan delas in i tre partier utmed floden.

Övre Nahe

Här är riesling den dominerande druvsorten och på skifferjordarna produceras friska och eleganta viner med en tydlig mineralkaraktär som kan påminna om Mosel.

Mellersta Nahe

Detta är distriktets hjärta och från mellersta dalen, strax norr om Bad Kreuznach, kommer kryddiga, mineraliga rieslingviner som hör till Nahes mest långlivade och kan mäta sig med Tysklands bästa.

Nedre Nahe

Här slutar riesling att vara den dominerande druvsorten och andra tar vid. Vinerna präglas här mer av fruktighet än av mineral.

Druvor

Riesling, müller-thurgau och pinot gris (grauburgunder) är vanligast men här växer också silvaner, pinot blanc, bacchus och kerner. Blå druvor är det dornfelder, assisterad av spätburgunder (pinot noir) och portugieser, som står i främsta ledet.

Klimat

Skonsamt klimat

Vingårdarna ligger för det mesta väl skyddade i söderlägen på floddalarnas sluttningar utmed Nahes och dess bifloders stränder. Klimatet är tempererat milt och soligt, med liten frostrisk och relativt låg men tillräcklig nederbörd. Här finns på sina ställen extremt bra förhållande för den sent mognande rieslingdruvan.

Nahes jordmån uppvisar ett intressant spektrum av vulkaniska jordarter. En av de mest berömda vingårdarna, Kupfergrube, har vulkanisk porfyr att tacka för sin kvalitet. I övre delen av floden finns förutom sandsten även basalt och kvartsit och i den nedre delen skiffer och kvartsit.

Historia

Riesling, Nahes främsta druva, började inte odlas i distriktet förrän på 1800-talet. Ända fram till 1930-talet buteljerades vinet inte med Nahe som ursprungsbeteckning utan såldes mest som rhenvin kort och gott – eller försvann anonymt i viner från andra distrikt utmed Rhen och Mosel.

Kvalitet ger utmärkelse

Med sin vinodlingsareal på 4 155 hektar är Nahe större än Rheingau och knappt hälften så stort som Mosel (och bara en dvärg jämfört med den östra grannen Rheinhessen). Men rieslingvinerna kan gott och väl mäta sig med de berömda grannarnas.

Ett tecken på det är att titeln Årets Vinmakare (Winzer des Jahres) 2010 gick till, en rieslingproducent i Nahe. Det är alltså hög tid att göra en avstickare från Bingen och följa floden Nahe uppströms för att upptäcka vinerna från detta litet bortglömda hörn av Tyskland, avseende vin.